• Home
  • Prováděné výkony

Prováděné výkony

   komplexní ORL vyšetření 

   foniatrické vyšetření 

  kompletní audiologická vyšetření

  vyšetření sluchu pro řidičský průkaz

  preventivní vyšetření pro práci v hluku

  měření otoakustických emisí u novorozenců

  korekce sluchu sluchadly světových firem Widex, Interton, Siemens, Phonak (příspěvek ZP)
      včetně prodeje příslušenství,baterií , nastavování sluchadel

✓   operační výkony na ORL odd. Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav,
      následná pooperační péče opět v Nymburku

✓   objednací systém vyšetření - přednostní ošetření objednaných pacientů

✓   spolupráce se zdravotními pojišťovnami - 111, 205, 209, 201, 207, 211